Med go i Borlänge centrum

Debattartikel i dagens DT: Centrum ska fungera som kommunens vardagsrum. Där alla kommunens medborgare ska känna sig välkomna. En mötesplats för ett träningspass, en bit mat, en pilsner eller ett glas vin. Det ska också vara en naturlig plats för kommunens handel. Jag är därför glad över att det är ett go i centrum just nu.

En levande och attraktiv stadskärna signalerar tillväxt, arbetstillfällen och en gynnsam fastighetsmarknad. Jag är därför glad över att högskolan har bestämt sig för att flytta sina lokaler från Science park till centrum. Med sig tar de ca 2000 studenter och 400 lärare.

Tandvårdens hus flyttar in när man slår ihop två mottagningar centralt (Domnarvets och Jakobsgårdarna) vilket innebär ca 2000 patienter in i Centrum.

Borlänge är en expansiv stad som växer och lockar till sig nya företagsetableringar med nya exploateringar som följd. Vårt mål är att vara Sveriges byggvänligaste kommun och bli en ännu mer attraktiv stad att leva och verka i. Jag är därför glad att Borlänge kommun tillsammans med NCC tagit en avsiktsförklaring om att skapa nya kontorsytor nära centralstationen. Ingen mindre än Gert Wingårdh har ritat byggnaden.

Planer finns för att bygga över 500 lägenheter i centrum. Dessa kommer byggas på Wallintorget, Maximtorget, Gustaf wasa, mitt emot centralstationen och kvarteret Balder mf platser. Speciellt bra är detta för våra äldre och yngre som gärna vill bo centralt i kommunen.

First hotel Borlänge har renoverat sina lokaler och nu satsar även Scandic och renoverar sina lokaler samt utvidgar antalet rum.

Det har nyligen blivit klart att centrums restaurangliv kommer utökas med ytterligare en japansk restaurang.

Vi har också startat en modell för långsiktigt samarbete mellan lokala aktörer inom både det privata och det offentliga. Modellen går under namnet Buisness improvment district och bygger på både forskning och spetskompetens och ska leda till en gemensam strategi för centrum. Skapar vi en gemensam utgångspunkt kan vi skapa möjligheter för alla att trivas, konsumera, träffas och uppleva vår stad. Delaktigheten i utvecklingen av centrum kommer skapa ökad attraktivitet och ökad lönsamhet.

Vi har ett bra samarbete med polisen, trygghetskamerorna kommer sättas upp under 2020, för att öka tryggheten.

Dessa ovan nämnda etableringar behöver parkeringsplatser vi ser därför över möjligheterna att bygga parkeringshus centralt.

Vi har många nya etableringar i stadskärnan vilket kommer leda till mer liv och rörelse. Idag har 5600 personer sin arbetsplats i stadskärnan och det utökas varje dag. Med all denna framtidstro i centrum, så ska det mycket till för att det inte ska finnas ett underlag för en mataffär.

Det är verkligen ett go i centrum, vårt vardagsrum kommer att piffas upp och vår stad kommer på några år utvecklas till något ännu bättre.