En växande kommun måste ha bra och ändamålsenliga skollokaler

Borlänge har som många andra kommuner utmaningar inom skolans verksamhet. Bland annat har flera av kommunens skollokaler stora renoveringsbehov, samtidigt som Borlänge är en kommun som växer. Vi har högt uppsatta mål inom skolan och och ska vi nå dessa långsiktiga mål så måste vi skapa förutsättningar för det.

En växande kommun måste ha bra och ändamålsenliga lokaler där vi skapar plats för det ökande elevantalet. Vi måste tillskapa lokaler där en modern pedagogik är möjlig, samtidigt som vi säkerställer den ekonomiska och sociala hållbarheten samt skapar en mer jämlik skola i Borlänge. För att uppnå detta så har den politiska majoriteten sedan en tid initierat ett arbete med en lokalförsörjningsplan för skolan. Arbetet ska mynna ut i en utredning och vi förväntar oss att den pekar på åtgärder för att:

  • Garantera att vår växande kommun fyller det behov vi har av skollokaler.
  • Skapa moderna lokaler som kan bidra till att höja måluppfyllelsen.
  • Säkerställa ekonomisk hållbarhet.
  • Skapa en god arbetsmiljö för lärare och elever.
  • Öka jämlikheten, likvärdigheten och minska segregationen.
  • Öka den sociala hållbarheten.

Utredningens huvudfokus är en bättre skola i vår stad – utredningen ska peka på en jämlik och likvärdig skola, som även minskar segregationen.

”Fler måste klara skolan, och skolresultaten ska upp. Vi har tillsatt denna utredning för att ge våra lärare och elever bättre förutsättningar. Målet är en bättre skola för alla barn och ungdomar i Borlänge. Bättre fysiska lokaler gynnar även vår personal och kan hjälpa till att locka nya legitimerade lärare till vår kommun, säger Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande.”

Arbetet med lokalförsörjningsplanen har nu pågått under en tid och inom kort kommer förvaltningen föredra ett antal förslag för politiken. Då dessa förslag ligger på bordet kommer en dialog att ske med professionen inom bildningssektorn samt berörda Borlängebor.

”För att nå en skola i världsklass är skollokalerna en viktig del. Det handlar om att förbättra förutsättningarna för att eleverna ska nå sina mål och att måluppfyllelsen ska öka. Det är viktigt att elever och skolpersonal har en bra arbetsmiljö med ett starkt kunskapsfokus. En av de första frågorna jag började jobba med som ny ordförande var just att hitta sätt att minska segregationen och öka likvärdigheten och då spelar det roll var våra skolor ligger. Jag ser nu fram emot dialogen med lärare, rektorer och borlängebor, säger Monica Lundin (L) Barn- och utbildningsnämndens ordförande.”