Borlänge satsar på att minska bidragsberoendet.

En stor andel av de som idag är arbetslösa saknar grundläggande utbildning och har liten erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten och framförallt bidragsberoende är kostsamt för kommunen. Därför har kommunstyrelsens arbetsutskott idag beslutat att genomföra en jobbsatsning.

Jobbsatsningen gäller 40 personer som idag uppbär ekonomiskt bistånd från kommunen, anställningarna sker i samverkan med försörjningsstödsenheten och Arbetsförmedlingen med start 2021-01-01. Under de första 10 veckorna är deltagarna i studier (100%),

samtidigt gör en arbetsmarknadshandläggare fördjupade kartläggningar och tar fram individuella studieplaner för att matcha ut dem mot arbetsplatser inom kommunens verksamheter.

De som deltar kan finnas inom samtliga sektorer, helägda bolagen och där få sin arbetsledning. Målet är att de som deltar ska gå vidare till de utbildningar som finns tillgängliga under anställningstiden, alternativt andra arbeten som finns inom den offentliga eller privata arbetsmarknaden.

Jobbsatsning, arbete och studier ger de som deltar en möjlighet att få en större förståelse för vilka krav som ställs för att få ett arbete. Inom det arbetsmarknadspolitiska området sker det stora förändringar som syftar till att höja utbildningsnivån, Arbetsförmedlingen kommer anvisa lågutbildade till kommunal vuxenutbildning samtidigt som Socialtjänsten från 2021-04-01 får ökade möjligheter att ställa krav på språkplikt1 för de som har försörjningsstöd.

Kostnad för att 40 personer ska kunna delta i satsningen är 10 miljoner. I det ingår alla lönekostnader, kostnad för utbildning samt en arbetsmarknadshandläggare som ansvarar för arbetet med individerna.

Alla som kan jobba ska jobba och Borlänge har för höga kostnader för försörjningsstöd. De medel som vi satsar på att få dessa människor i arbete kommer vi få tillbaka då de får en fast anställning och kan bidra till vår gemensamma välfärd. Vi ger dessa människor en knuff i en riktning där de kan göra sin plikt och sedan kräva sin rätt.