Vaccinationerna mot Covid-19 går enligt plan.

Vaccinationerna i Borlänge mot Covid-19 går enligt plan. Under dagens möte med kommunens krisstab fick jag den glädjande rapporten att alla boende på särskilt boende (som så önskat) har fått den första dosen vaccin.

Håll i håll ut! Än är det inte över, men det våras så småningom!