Vilka frågor är viktigast för Borlänges löntagare?

Vilka frågor är viktigast för Borlänges löntagare?

Det var en av frågorna som stod på dagordningen då jag träffade fackliga företrädare från kommunen. Det är långt från alla vanliga löntagare som hörs i den offentliga debatten – därför är det givande och tacksamt för mig att få diskutera med de fackliga företrädarna som hör vanliga löntagares åsikter varje dag.

Vi bestämde oss för att avsätta tid i höst för ett möte för att diskuterade kommunens kommande näringslivsstrategi. Fler jobb till vår stad är en av de viktigaste framtidsfrågorna.

Anders Pettersson, ordförande för Pappers avdelning 50 berättade om hur det går på KP och vi ventilerade hur vi ska tackla det som händer på KP. Siten i Kvarnsveden är en diamant bland industrianläggningar så förhoppningarna är stora att en ny verksamhet kommer att etableras på den.
Tack för bra fackliga politiska samtal!