Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 augusti

En reviderad miljöstrategi, satsningar på en friskare personal och att vi vill ha ytterligare dialog om parkeringsavgifterna i centrum är några av de frågor som inleder hösten arbete med kommunstyrelsen.