Regeringens satsning för att motverka välfärdsbrott

Regeringen berättade idag om sin nya satsning för att motverka välfärdsbrott, en satsning på 200 miljoner kronor. En ny myndighet ska också inrättas och ha ansvar över att jobba mot välfärdsbrott. Utöver den nya myndigheten får också 13 myndigheter extra medel för att bekämpa välfärdsbrotten.

Jag välkomnar regeringens satsning. Inte en enda skattekrona ska gå till kriminella och fuskare. Vi var nog många som var arga och upprörda tidigare i år när vi läste om assistanshärvan i Göteborg där ett företag systematiskt fuskat och skot sig på vår gemensamma välfärd.

Jag vill aldrig se sådana rubriker igen – alla som kan jobba ska jobba! Gör din rätt och kräv din plikt är en gammal arbetarmoral värd att påminna om i dagens läge.

I Borlänge ligger vi i framkant, vi har redan påbörjat arbetet mot välfärdsbrott. Vi ser bland annat över folkbokföringen tillsammans med andra myndigheter. Med andra ord, bor alla i Borlänge där de påstår sig bo? Detta arbetar vi aktivt med och jag följer utvecklingen noga.

Jag hoppas att Borlänges redan uppstartade arbete kan gå hand i hand med regeringens satsning.  Vi får inte ha två olika spår – ska vi ta fast kriminella och fuskare som stjäl våra gemensamma pengar så måste vi ha en gemensam linje.

Jag är redo att hålla den linjen med regeringen, och jag välkomnar regeringens besked!