Rösta för en öppen kyrka med schysta villkor för personalen

Jag vill ha en öppen folkkyrka. Därför kommer jag att rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet som avgörs den 19 september.

En modern kyrka måste jobba med att ligga i framkant med omställningen till ett miljömässigt hållbarbart samhälle. Kyrkan är enskilt en av Sveriges största markägare. Vi måste därför bruka kyrkans jordbruksmark och skog på ett ansvarsfullt sätt. På socialdemokraternas förslag beslutade kyrkomötet 2018 att ta fram en nationell klimatstrategi för Svenska kyrkan, den måste fullföljas och utvecklas.

En öppen kyrka som präglas av medmänsklighet, tolerans och dialog, med respekt för alla människors lika värde. Öppenheten har gett oss kvinnliga präster och att HBTQ personers kärlek accepteras och är lika mycket värd som den mellan man och kvinna. Störst av allt är trots allt kärleken.

En öppen folkkyrka riktar sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika delar av livet. Jag vill ha en kyrka med låga avgifter för både barn och pensionärer, en kyrka där alla är välkomna.

En kyrka där personalen har schysta fackliga villkor. Kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor, även för underleverantörer. Kyrkans anställda ska kunna känna sig trygga på jobbet, få utvecklas på arbetsplatsen och få en bra lön. Oavsett om man arbetar som präst, diakon, vaktmästare eller inom kyrkans skogs- och jordbruk.

Kyrkan har en plats i livet från dopet till begravningen den ska inte utestänga någon. I livskriser ska den finnas där för oss alla, för tröst och reflektion.

 

Därför röstar jag i Kyrkovalet den 19 september.

Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande, Borlänge