Borlänge blir medlem i Viable Cities

Viable Cities är ett program inriktat på innovation för klimatneutrala och hållbara städer. Syftet är att snabba på den energi- och klimatomställning som krävs för att uppnå hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Medlemmarna består av ett tjugotal kommuner, tre regioner, ett flertal företag, representanter för den idéburna sektorn samt universitet och forskningsinstitut.

Medlemskapet i Viable Cities innebär ett ställningstagande i hållbarhetsfrågan och möjlighet att påverka programmets inriktning och verksamhet.

Borlänge ska vara en föregångare som arbetar aktivt och innovativt med att leda klimatomställningen. Genom att gå med i Viable Cities visar Borlänge att vi vill gå före i klimatfrågorna. Är vi i framkant så kan vår region få stöd med forskning, ekonomiska medel och ett nätverk. Vi gör gärna detta tillsammans med kommunens medborgare och företagare. På så sätt kan vi också inspirera andra, både regionalt, nationellt och globalt.

Medlemskapet i Viable Cities är koncernövergripande, vilket innebär att kommunen och de kommunala bolagen gemensamt bidrar till arbetet.