Kraften finns i Dalarna

Att Dalarna är vackert, med fantastiska boendemiljöer, röda stugor, skidåkning och en stark besöksnäring känner de flesta till. Men Dalarna är mer än så. Just nu finns här en unik möjlighet för större företag som vill expandera och utvecklas.

Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge grundades 1898 vid en av Dalälvens många forsar.

Under hösten 2021 kommer pappersbruket att läggas ned. För intresserade aktörer medför nedläggningen en sällsynt möjlighet att investera i en befintlig, modern industrisite i Dalarna.

Idag omnämns siten som en diamant när man talar om industrianläggningar. Området täcker hela 89 hektar och dess moderna industrilokaler har exceptionellt bra tillgång till grön el samt en kringliggande, färdig infrastruktur med bland annat järnväg som löper ända in på området. Detta är unikt.

Dalarna är känt för sin kompetens inom smart energi, bioekonomi, hållbar stålproduktion och gruvdrift och digital teknik. Med en stark industriell tradition och kapacitet, samt med flera multinationella och högteknologiska företag, är Dalarna en mycket stark exportregion i Sverige. Boliden, Dellner Couplers, Hitachi ABB Power Grids, FM Mattsson Mora Group, CTEK, Spendrups, Setra, Ellevio, Outokumpu, Stora Enso och SSAB är några av de större företag som kan nämnas i sammanhanget. Det är lätt att bara räkna upp de stora företagen men till dessa finns också ett väl utvecklat system av regionala underleverantörer, varav många av företagen är i världsklass.

Industrin i Dalarna har under lång tid producerat kvalitativa och högförädlade produkter på flera områden. Utvecklingen går ständigt framåt och underlättas av lång erfarenhet, tradition och spetskompetens. Medvetenheten och kraven på kvalitet medför även att omställningen till en alltmer grön industri faller sig naturlig. I ett modernt kvalitetstänk ingår helt enkelt hållbarhetsfrågan som en självklar del. I Dalarna finns mycket stor tillgång till vattenkraft, en välutvecklad infrastruktur för elnät och grön el, vilket ger goda förutsättningar för att driva en hållbar industri. Många av Dalarnas större industrier leder idag sina branscher inom hållbarhetsfrågor och omställningstakten är hög. I Ludvika har Hitachi ABB Power Grids och dess föregångare under årtionden klassats som världens kraftcentrum. Borlänge kommun är numera en nod i Smart City Sweden och har under 2021 även beslutat att ta ytterligare ett steg mot att bli en ViableCity.

Både inom politiken och utbildningssystemet i Dalarna arbetar man aktivt och systematiskt med frågor som rör industrin och näringslivet i stort. Aktörer som kan nämnas på området är exempelvis Industriellt Utvecklingscenter Dalarna, Falun Borlänge-regionen, Dalarna Science Park, Samarkand2015 och Region Dalarna. Högskolan Dalarna, med campus i Falun och Borlänge, liksom länets gymnasier, har gott om tekniskt inriktade utbildningar och samverkan mellan skola och näringsliv är omfattande. Högskolans utbildningar i till exempel solenergi lockar studenter från hela världen. Utanför länsgränsen, men endast 1-2 timmars resväg bort, finns tillgång till ytterligare högre utbildning vid universiteten i Uppsala och Örebro samt vid högskolorna i Gävle och Mälardalen. Industrin och utbildningar som förser den med kvalificerad arbetskraft är prioriterad i Dalarna.

Falun och Borlänge har idag cirka 120 000 invånare och utgör en knutpunkt för gods i Dalarna. Många välkända logistikföretag har stor del av sin verksamhet här, exempelvis Maserfrakt och Green Cargo. Här möts Väg 50, Väg 70 samt E16. Även Dalabanan, Bergslagsbanan och Västerdalsbanan sammanstrålar här, vid en av Sveriges fyra rangerbangårdar. Inom kort pendlingsavstånd når man större städer som Uppsala, Gävle, Västerås, Örebro och Stockholm. Dalarnas strategiska läge i mellansverige innebär även bra kommunikationer till Göteborgs och Gävles hamnar. I Dalarna finns tre flygplatser och via de många tåg som trafikerar Dalabanan nås även Arlanda snabbt.

I Falun och Borlänge, liksom i närliggande dalakommuner, finns boendealternativ som passar både den som vill bo centralt i en större tätort och den som föredrar landsbygdens lugn. Rese- och pendlingsavstånden är korta oavsett.

I Dalarna finns stor tillgång till hållbar kraft, arbetskraft och viljekraft. Vi har kavlat upp ärmarna och står redo att fortsätta utveckla regionens industri tillsammans med den aktör som vill satsa och investera här.

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande Borlänge

Joakim Storck, kommunstyrelsens ordförande Falun

Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande Ludvika

Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande Avesta

Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande Leksand

Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Säter

Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande Gagnef
Ulf Berg, Regionstyrelsens ordförande Region Dalarna

Maud Hallmans, Head of Operations Invest in Dalarna Agency

Mia Eriksson, plats- och produktionschef SSAB

Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso

Tobias Hansson, platschef i Ludvika, Hitachi ABB Power Grids

Johan Lindehag, VD Ellevio

Anders Lindberg, VD Dellner Couplers

Maria Andersson, Enhetschef Arbetsförmedlingen Dalarna

Eva-Lena Palander, VD Falun Borlänge-regionen

Kristina Snitt, VD Mellansvenska Handelskammaren

Läs vår artikel även här: https://www.di.se/debatt/kraften-finns-i-dalarna/?fbclid=IwAR3g0sCwNDsuJ6RnBjIm2irVt7mVxOs9soXGjTFrcBlgGBgCf-T_Dgk76UI