Tack för alla skift – nu kraftsamlar vi för framtidens industri!

I dag tillverkas den sista pappersrullen i Kvarnsveden. Samtidigt som vi känner vemod, oro och kanske även ilska över att en så fin industritradition upphör – så får vi inte glömma att tacka de anställda för alla skift. Och även om framtiden fortfarande är oviss så tyder allt på att det hårda arbetet i Bruket också har lagt grunden för nya industriinvesteringar i Borlänge.

Kvarnsvedens pappersbruk grundades 1898 vid en av Dalälvens många forsar. Sedan dess har det tillsammans med Domnarvets järnverk lagt grunden till det moderna Borlänge och dess medborgares välfärd.

KP har varit mer än en arbetsplats. Det har varit en gemenskap och ett samhällsfundament. I generationer har man vid middagsbord runt om i vår stad diskuterat nya produkter, teknikutveckling och hur den internationella marknaden för pappersprodukter förändras – hur vårt samhälle är och hur det borde vara. Omkring bruket har samhällsbygge och föreningsliv blomstrat. De anställda har varit engagerade både i företaget och i lokalsamhället, i föreningsliv, fack och politik. Utan de anställda vid Kvarnsvedens pappersbruk hade Borlänge inte varit den stad den är i dag och vi alla borlängebor är skyldiga ett varmt tack till alla er som arbetat på KP.

Under skiften, när ni slagit rekord i produktivitet och satt Borlänge på den ekonomiska världskartan, har ni inte bara gjort papper utan också skapat förutsättningarna för förskolor, skolor, äldreboenden, gator och bibliotek, parker och resurser till idrotten, kulturen och vår gemensamma trygghet.

Borlänge har en lång industritradition och den traditionen ska vi bygga vidare på.

Här finns spetskompetensen, kulturen och arbetskraften som industrin behöver. Själva platsen är en diamant bland svenska industrianläggningar. Området täcker hela 89 hektar (det motsvarar 89 fullstora fotbollsplaner) och dess moderna industrilokaler har exceptionellt bra tillgång till grön el samt en kringliggande färdig infrastruktur med bland annat järnväg som löper ända in på området.

Jag har sedan nedläggningsbeskedet haft tät kontakt med både företagsledningen, de fackliga organisationerna och en lång rad andra aktörer som kan möjliggöra nya investeringar i Kvarnsveden. I dagsläget finns det många intressenter med framtidsinriktade och konkreta planer för anläggningen. Dessa potentiella investerare är förstås även lockade av den kompetens som finns bland de som idag arbetar på Kvarnsvedens pappersbruk. Trots det kan omställningen bli tuff både för de som förlorar jobbet och för vår kommun som helhet. Men samtidigt står alla goda krafter i Borlänge redo att verka för att nedläggningen av Kvarnsvedens pappersbruk blir startskottet för morgondagens industri som förutom tillväxt och välfärd också kan bidra till klimatomställningen med nya produkter som återigen slår världen med häpnad.

Borlänge har alltid varit en industristad och det ska vi också vara i framtiden.