Borlänges näringslivskontor bland de fem bästa i Sverige

2013 sammanställde analysföretaget Custice en topplista över de 25 kommuner och näringslivskontor som fått högst betyg under året. Borlänge kommuns medelbetyg och index hamnade högre än de tio största kommunerna i landet.

Analysföretaget telefonintervjuade beslutsfattare på svenska företag i Sverige om hur nöjda de varit med sitt näringslivskontors arbete under 2013. Man bedömde till exempel hur de lyckats skapa samverkan, locka ny arbetskraft, jobba med etableringar, skapa ett attraktivt företagsklimat samt hur de informerat om sin verksamhet.

Timrå är den kommun som rankades högst av beslutsfattarna tätt efter kom Trollhättan följt av Södertälje, Täby och Borlänge.

Att Borlänges näringslivskontor, av företagarna själva, rankas som 5e bästa kontor i landet är verkligen hedrande. Kommunen ska kunna ge störd till våra företag, både befintliga och de som vill nyetablera sig.