Dags att bilda nya regioner

Jag och flera andra s-kommunalråd har en debattartikel i Svenska Dagbladet om varför det är en fördel att bilda storregioner.

DEBATT | REGIONERNA

Det har nu gått ett drygt år sedan civilminister Ardalan Shekarabi deklarerade att regeringen var beredd att återuppta arbetet med en ny
regionindelning för Sverige. Beskedet var välkommet. Vi ser nu fram emot att kunna gå vidare och göra slag i saken efter att ha utrett,
diskuterat och debatterat frågan i tio år. Vi står redo att till 2019 tillsammans ingå i den nya föreslagna Svealandsregionen.

Det är snart 60 år sedan behovet av slå ihop län adresserades för första gången i en statlig utredning. Sedan dess har två storregioner bildats – Västra Götalandsregionen och region Skåne – båda med goda resultat och positiva erfarenheter. Under de senaste tio åren, sedan ansvarskommitténs slutbetänkande, har regionfrågan varit föremål
för ett omfattande utredningsarbete. Den har stått högt på vår dagordning under lång tid. Det är med andra ord hög tid att gå¨vidare i skarpt läge.

En konsekvens av att de senaste månadernas debatt i stor utsträckning kommit att handla om sjukvården och regioner och landstings ekonomi är att fördelarna med större regioner för oss kommuner hamnat lite i skymundan. Vi delar uppfattningen om att de långsiktiga förutsättningarnas för regionens två universitetssjukhus och inom sjukvården i allmänhet är av den karaktären att de utgör några av de stora argumenten för storregioner. Men vill också lyfta tre andra aspekter:

• Kollektivtrafik och infrastruktur.

Vi pendlar allt mer och de funktionella arbetsmarknadsregionerna växer ihop och blir allt färre och större. Många av våra medborgare verkar redan i dag i regioner som är långt större än både kommun- och länsgränser. Det behöver bli enklare och mer attraktivt att resa mellan våra orter – det ska vara bekvämt, snabbt och prisvärt. Mellan våra län finns redan flera organisationer och samarbetsorgan som samordnar såväl tåg och buss som infrastruktursatsningar.

Vi vill alla se Arlanda utvecklas till Skandinaviens viktigaste flygplats och vår närhet till flygplatsen skapar goda möjligheter att utveckla handelsförbindelser och export samt till resande för våra medborgare. Men då måste tillgängligheten dit med kollektiva färdmedel utvecklas ytterligare. Faktum är att för stora delar av den föreslagna Svealandsregionen är tillgängligheten till Arlanda idag riktigt dålig.

Växande arbetsmarknad och näringsliv.

Vi är övertygade om att färre gränser och harmoniserade organisationskulturer är centralt för att arbetsmarknad och näringsliv ska växa. Större regioner med utvecklingsansvar samt bättre pendlingsmöjligheter gör det enklare för arbetsgivare att klara kompetensförsörjningen. På teknikutvecklingens och forskningens område möjliggör det ordentligt underlag, en kritisk massa, för att vara internationellt framgångsrik. Vi ser exempelvis positivt på hur en Svealandsregion skulle kunna stärka och vidareutveckla redan starka Life Science-kluster. På samma sätt går det att bygga vidare på ett unikt kunnande i robotik som finns i några av våra kommuner.

• Regional utveckling och tydlighet i statens administration.

Idag är det regionala utvecklingsansvaret organiserat på flera olika sätt i olika delar av landet. På senare år har fler landsting bildat regionkommun och därmed tagit ett helhetsansvar. Vi är övertygade om att vi behöver öka den regionala samverkan och att större regioner är en självklar följd av detta.

Vi ser också fram emot att man i processen ser över hur de statliga myndigheterna är indelade så att vi kan få en tydligare organisation där olika typer av tjänster som det offentliga ska garantera medborgarna är mer samlade.

Vi tror på mer samarbete och på att riva onödiga gränser. Större regioner är helt avgörande för våra förutsättningar att klara morgondagens välfärd. Vi står redo att komma igång 2019. Ett mångårigt arbete med detta ligger bakom oss. Och vi vet att flera riksdagspartier också delar vår uppfattning. Det är dags att göra slag i saken.

Jan Bohman (S)

kommunstyrelsens ordförande, Borlänge

Marlene Burwick (S)

kommunstyrelsens ordförande, Uppsala

Jörgen Edsvik (S)

kommunalråd, Gävle

Jimmy Jansson (S)

kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna

Kenneth Nilsson (S)

kommunstyrelsens ordförande, Örebro

Susanne Norberg (S)

kommunstyrelsens ordförande, Falun

Anders Teljebäck (S)

kommunstyrelsens ordförande, Västerås