Verksamhetsbesök Domnarvets skola

Igår besökte jag Domnarvets skola. Besöket började med att jag fick vara med under en lektion för årskurs 9. Under denna lektion så fick eleverna arbeta med ett valfritt ämne. Detta upplägg har Domnarvet då man märkt positiva effekter av att eleverna får vara med och styra sitt eget lärande. Det ger en känsla av ägandeskap över de uppgifter man har framför sig. Det ger också elever en möjlighet att komma ikapp i ämnen som de ligger efter i.

Jag gick tillsammans med rektorerna runt och frågade elever och lärare vad man tyckte om upplägget och resultatet var att en överväldigande majoritet tyckte om dessa lektioner och det upplägget.

Jag fick också chansen att träffa Lotta. Vi träffades inne hos de mindre barnen. Lotta är en utav våra studenter som jobbar under lärarautbildningskontrakt. Hon berättade att hon tyckte att det var för roligt att jobba och att hon är mitt i livet. Därför tog hon chansen och hoppade på detta programmet.

Vi hade en bra diskussion om hennes passion till läraryrket. Men vi pratade även med utmaningarna med att plugga och jobba samtidigt. Att högskolan och jobbet hade svårt att synka då det hela tiden kom nya kurser med nya upplägg. Även en diskussion om upplägget i sig då hon upplevde det som konstigt att hon som arbetande lärare skulle praktisera på sin egen skola. En fundering som även slog mig då hon berättade om det. Man kanske skulle lägga upp kurserna så att de mer passade en jobbande lärare än en studerande var en synpunkt.

Kanske läsa mer ämne för ämne än att börja i samma utgångspunkt som de som går det ordinarie lärarprogrammet.

Vi var båda enade om att målet måste vara att komma ut i ordinarie arbete så fort som möjligt. Nu gäller det att föra dialog så att våra blivande lärare kan komma ut så fort som möjligt under rätt förutsättningar.

Till sist vill jag bara tacka för besöket, tack för samtalen och på återseende!

Janne domarvets skola 9 april 2018