Kontakt

Jan Bohman
Kommunstyrelsens ordförande
Borlänge kommun
Tel: 0243 – 74 248
Mobil: 070 – 238 71 26
E-post: jan.bohman@borlange.se
Följ mig gärna på facebook på www.facebook.com/janbohman

Laila Gustafsson Prosén
Kommunledningens sekreterare
Borlänge kommun
Tel: 0243-740 04
Mobil: 070-250 67 03
E-post: laila.prosen@borlange.se

Viktor Nordström
Politisk sekreterare
Borlänge kommun
Mobil: 070-626 42 40
E-post: viktor.nordstrom@borlange.se