Regeringens satsning för att motverka välfärdsbrott

Regeringen berättade idag om sin nya satsning för att motverka välfärdsbrott, en satsning på 200 miljoner kronor. En ny myndighet ska också inrättas och ha ansvar över att jobba mot välfärdsbrott. Utöver den nya myndigheten får också 13 myndigheter extra medel för att bekämpa välfärdsbrotten.

Jag välkomnar regeringens satsning. Inte en enda skattekrona ska gå till kriminella och fuskare. Vi var nog många som var arga och upprörda tidigare i år när vi läste om assistanshärvan i Göteborg där ett företag systematiskt fuskat och skot sig på vår gemensamma välfärd.

Jag vill aldrig se sådana rubriker igen – alla som kan jobba ska jobba! Gör din rätt och kräv din plikt är en gammal arbetarmoral värd att påminna om i dagens läge.

I Borlänge ligger vi i framkant, vi har redan påbörjat arbetet mot välfärdsbrott. Vi ser bland annat över folkbokföringen tillsammans med andra myndigheter. Med andra ord, bor alla i Borlänge där de påstår sig bo? Detta arbetar vi aktivt med och jag följer utvecklingen noga.

Jag hoppas att Borlänges redan uppstartade arbete kan gå hand i hand med regeringens satsning.  Vi får inte ha två olika spår – ska vi ta fast kriminella och fuskare som stjäl våra gemensamma pengar så måste vi ha en gemensam linje.

Jag är redo att hålla den linjen med regeringen, och jag välkomnar regeringens besked!

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 augusti

En reviderad miljöstrategi, satsningar på en friskare personal och att vi vill ha ytterligare dialog om parkeringsavgifterna i centrum är några av de frågor som inleder hösten arbete med kommunstyrelsen.

 

Vilka frågor är viktigast för Borlänges löntagare?

Vilka frågor är viktigast för Borlänges löntagare?

Det var en av frågorna som stod på dagordningen då jag träffade fackliga företrädare från kommunen. Det är långt från alla vanliga löntagare som hörs i den offentliga debatten – därför är det givande och tacksamt för mig att få diskutera med de fackliga företrädarna som hör vanliga löntagares åsikter varje dag.

Vi bestämde oss för att avsätta tid i höst för ett möte för att diskuterade kommunens kommande näringslivsstrategi. Fler jobb till vår stad är en av de viktigaste framtidsfrågorna.

Anders Pettersson, ordförande för Pappers avdelning 50 berättade om hur det går på KP och vi ventilerade hur vi ska tackla det som händer på KP. Siten i Kvarnsveden är en diamant bland industrianläggningar så förhoppningarna är stora att en ny verksamhet kommer att etableras på den.
Tack för bra fackliga politiska samtal!

Rapport från kommunstyrelsens arbetsutskott 260121

Rapport från kommunstyrelsens arbetsutskott: Borlänge kommun ansöker om att bli medlem i Viable cities. Borlänge tar också ett beslut om att fullfölja planen mot välfärdsbrotten – ingen ska få sko sig på vår gemensamma välfärd!
 
Sist men inte minst håll i och håll ut och vaccinera er!

Vaccinationerna mot Covid-19 går enligt plan.

Vaccinationerna i Borlänge mot Covid-19 går enligt plan. Under dagens möte med kommunens krisstab fick jag den glädjande rapporten att alla boende på särskilt boende (som så önskat) har fått den första dosen vaccin.

Håll i håll ut! Än är det inte över, men det våras så småningom!